logo
hamburger
search-iconsearch-button

Mapa z gradivom za medije

close
V vaši mapi z gradivom za medije trenutno ni datotek
S klikom na "Prenesi vse" soglašate z: in .

Tiskovni Predstavnik

Gregor Habjanič
Jurčkova cesta 222
1000 Ljubljana
T: +386 1 14207702
Kontakt

Splošni pogoji poslovanja

LES-MMS trgovska družba d.o.o.
Cesta na Bokalce 401000 Ljubljana
Telefon: 02 616 50 31 (pon.-sob.: 9:00-20:00)
E-mail naslov: [email protected]
Spletna stran: www.moemax.si
Matična številka: 5025648000
Davčna številka: SI74735705
1. Splošno
(1) Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine na spletni strani www.moemax.si (v nadaljevanju: spletna trgovina) so sestavljeni v skladu z določili Obligacijskega zakonika (OZ), Zakona varstvu potrošnikov (ZVPot-1), Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), priporočili TZS in mednarodnimi kodeksi za elektronsko poslovanje ter drugo relevantno področno zakonodajo.
(2) S spletno trgovino upravlja družba LES-MMS, d.o.o. Cesta na Bokalce 40, Ljubljana, ki je tudi ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju: ponudnik oz. podjetje).
(3) Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje ponudnika spletne trgovine, pravice uporabnika spletne trgovine (v nadaljevanju: tudi kupec spletne trgovine) ter poslovni odnos med ponudnikom in uporabnikom/kupcem spletne trgovine. Kot kupec se razume vsaka fizična oseba, ki je opravila nakup v spletni trgovini.
(4) Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo blaga, ki je na voljo v spletni trgovini oziroma lahko zanj kupec opravi spletni nakup na spletni strani www.moemax.si. Ponudbe v spletni trgovini veljajo le za naročila preko spletne trgovine.
(5) Ti splošni pogoji prevladajo nad nasprotnimi pogodbeni pogoji kupca ali pogodbenimi pogoji druge osebe, ki odstopajo od teh splošnih pogojev. Ti splošni pogoji veljajo tudi tedaj, če ob zavedanju o obstoju nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev kupca ali druge osebe prodajalec opravi kakršnokoli izpolnitveno ali drugačno konkludentno ravnanje, ki bi se lahko štelo za potrditev nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev kupca ali druge osebe. Veljavnost slednjih je v vsakem primeru izključena. To velja tudi, če bi se pogodbeni pogoji kupca ali druge osebe lahko šteli za sprejete po vključitvi teh splošnih pogojev.
(6) Ti splošni pogoji veljajo ne glede na statutarni ali dejanski sedež kupca in ne glede na njegovo dejansko sposobnost razumevanja jezika, v katerem so ti splošni pogoji sestavljeni.
(7) Nakup, opravljen preko spletne trgovine, se šteje za nakup, opravljen v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Dostavo blaga, kupljenega preko spletne trgovine, zagotavlja ponudnik na teritoriju Republike Slovenije.
(8) Splošni pogoji poslovanja so veljavni ob vsakem nakupu v spletni trgovini. Za posamezno naročilo veljajo pogoji poslovanja, ki so objavljeni v spletni trgovini v času nakupa (oddaje spletnega naročila). Ti pogoji poslovanja izključujejo kakršnekoli druge pogoje poslovanja z izjemo določil morebitne pisne pogodbe, ki jo na pobudo kupca ali ponudnika posebej skleneta kupec in ponudnik. Pred zaključkom nakupa z izbiro potrditvenega polja oziroma z oddajo naročila kupec potrjuje, da v celoti razume Splošne pogoje poslovanja in jih sprejema. Nakup izdelkov prek spletne trgovine brez strinjanja s splošnimi pogoji poslovanja ni mogoč.
(9) Izrazi, ki so uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:
 • Uporabnik, ki opravlja nakup, je fizična ali pravna oseba, ki naroči izdelke prek spletne trgovine.
 • Kupec je oseba, ki opravlja nakup in naroči blago prek spletne trgovine.
(10) Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadarkoli spremenijo, zato ponudnik predlaga kupcu, da jih prebere ob vsakem nakupu. Vsaka verzija pogojev poslovanja je posebej datirana.
(11) Pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani, kupec pa si jih lahko prenese, shrani oziroma reproducira na svojo elektronsko napravo preko internetne povezave, dostopne v spletni trgovini ponudnika.
(12)  Vsi nadaljnji dogovori (med in po sklenitvi pogodbe / naročila) veljajo samo v pisni obliki, ki so navedeni na pogodbi / naročilu / računu.
2. Dostopnost informacij (povzetek zakonodaje)
(1) Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden kupca zavezuje ponudba na jasen in razumljiv način zagotovil naslednje informacije:
 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja);
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, naslov, telefonska številka);
 • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami):dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku);
 • pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave, stroški dostave);
 • vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano ali že vsebujejo davke in stroške dostave;
 • način plačila in dostave;časovno veljavnost ponudbe;
 • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;
 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci;
 • seznanitev z zakonskim jamstvom za skladnost blaga, storitve ali digitalne vsebine;
 • seznanitev z dejstvom, da potrošnik krije stroške vračila blaga v primeru odstopa od pogodbe;
 • seznanitev z višino stroškov vračila blaga, če ga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti;
 • podrobnosti postopka uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe z navedbo njihovih izjem in rokov skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe;
 • seznanitev z neobstojem pravice do odstopa od pogodbe, če potrošnik v skladu s 135. členom Zakona o varstvu potrošnikov nima pravice do odstopa, ali po potrebi o okoliščinah, v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe.
3. Podatki ponudnika
 • Firma: LES-MMS trgovska družba d.o.o.
 • Skrajšana firma: LES-MMS d.o.o.
 • Sedež: 1000 Ljubljana
 • Poslovni naslov: Cesta na Bokalce 40
 • Identifikacijska številka za DDV: SI74735705, smo davčni zavezanec
 • Matična številka: 5025648000
 • Vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno št. 10216200.
4. Kontaktne informacije in pomoč uporabnikom
(1) V kolikor ima kupec oziroma uporabnik spletne trgovine glede ponudbe ali glede same uporabe spletne trgovine dodatna vprašanja ali pa zgolj potrebuje več informacij o naročilih, dostavi in reklamacijah ter o varovanju osebnih podatkov, se lahko za pomoč in informacije obrne na ponudnika preko:
 • Elektronskega naslova: [email protected].
 • Telefonske številke: 02 616 50 31 (od ponedeljka do sobote med 9. in 20. uro).
5. Varstvo osebnih podatkov
(1) Ponudnik ceni zasebnost kupca, njegove osebne podatke vedno skrbno varujemo. Vsi posredovani podatki so varovani pred vdorom tretjih oseb, kar vam zagotavlja brezskrbno in nemoteno poslovanje s ponudnikom.
(2) Z nakupom v spletni trgovini uporabnik dovoljuje, da ponudnik kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, vse posredovane podatke in podatke o vsebini nakupov obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili evropske Uredbe na področju varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju GDPR).
(3) Upravljavec zagotavlja, da osebne podatke uporabnikov spletne trgovine in vse ostale podatke, zbrane v postopku nakupa, ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam. Vsi osebni podatki uporabnikov so zaupni.
(4) Poleg podatkov, ki jih uporabnik vnese ob nakupu (naziv, izobrazba, ime, priimek, telefonsko številko, veljaven e-naslov, ulico, hišno številko, nadstropje, poštno številko, kraj, dodatni naslov, dvigalo na razpolago, mömax kartica ugodnosti, ugodnosti) se zbirajo tudi naslednji podatki o nakupu: datum in ura nakupa, kupljeni/naročeni izdelek/-i, naziv in količina teh izdelkov, cena izdelkov, znesek končne vrednosti nakupa (vključujoč vrednost naročila, dostave in morebiten strošek kupnine), način dostave/prevzema, način plačila.
(5) Podatki o nakupih se zbirajo z namenom dostave naročenih izdelkov, izstavitve računa in reševanja morebitnih reklamacij ter izvedbe transakcije. Zbiranje osebnih podatkov je nujno za izvršitev pogodbe – nakupa prek spletne trgovine.
(6) Uporabnik dovoljuje upravljavcu, da ta na njegov naslov elektronske pošte pošlje obvestilo o izvedbi naročila ali o tem, da naročila ne bo mogla izvesti, ker izdelka ni na zalogi. Uporabnik prav tako dovoljuje upravljavcu, da uporabi telefonsko številko za obveščanje glede dostave s strani dostavne službe ali glede prevzetja s strani upravljavca.
(7) Podatki se lahko nahajajo tudi pri vzdrževalcu spletne trgovine ali vzdrževalcu sistema in strojne opreme, ki v imenu upravljavca, kot pogodbeni obdelovalci, obdelujejo podatke o posamezniku in zunanja dostavna služba.
(8) Uporabnik z vpisom svojih podatkov potrjuje, da je seznanjen s pravico do dostopa do podatkov, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave, pravico do ugovora obdelavi ali pravice do prenosljivosti osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Uporabnik lahko uveljavlja svoje pravice s pisno zahtevo na elektronski naslov: [email protected] ali po pošti na LES-MMS trgovska družba d.o.o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana.
(9) V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima uporabnik pravico tudi do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov. Vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko naslovi tudi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov po elektronski pošti na naslov [email protected] s pripisom »DPO mömax«.
(10) Ponudnik, za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, bodisi sam na podlagi internih aktov, bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev, tako, da se:
 • varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
 • zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
 • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo.
 • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo.
(11) Spletna trgovina zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (SecureSocketsLayer). Podatki se kodirajo in se na naš strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel vaše osebne in transakcijske podatke, ki jih pošiljate v spletno trgovino.
(12) Za varne avtorizacije in transakcije s plačilnimi karticami poskrbi ter storitev posredovanja izvaja Adyen N.V. German Branch. Avtorizacije kartic se opravljajo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov v bančnem sistemu.
(13) Varnost nakupa zagotavljamo tudi z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.
(14) Ponudnik lahko hrani podatke o kupcu in nakupih še 5 let od posameznega nakupa, račune pa skladno z zakonodajo še 10 let.
(15) Zbiranje podatkov posameznika je prostovoljno. Če potrošnik, ki opravlja nakup ne želi posredovati podatkov, ki so potrebni za izvedbo spletnega nakupa, le-tega ne more izvesti.
(16) Vsa določila o varstvu osebnih podatkov se nanašajo zgolj na uporabo spletne trgovine.
(17) Več o varnosti in zasebnosti si preberite v dokumentu Varnost in zasebnost.
6. Varstvo otrok
(1) Ponudnik priporoča vsem staršem in skrbnikom, da naučijo svoje otroke varnega in odgovornega ravnanja z osebnimi podatki na medmrežju. Mladoletne osebe ne bi smele prenašati kakršnih koli osebnih podatkov na spletne strani podjetja ponudnika brez izrecnega soglasja staršev ali skrbnikov. Ponudnik ne bo nikoli zavestno zbiral osebnih podatkov od mladoletnih oseb ali jih na kakršenkoli način uporabil ali razkril tretji stranki brez njihovega dovoljenja.
(2) Oglasna sporočila bodo jasno razvidna (upoštevajoč starost) in jasno ločena od iger in tekmovanj. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, njihovega pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti. Ponudnik ne sme sprejemati naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, brez izrecnega soglasja njegovih staršev ali skrbnikov. Brez izrecnega soglasja staršev ali skrbnikov otroka, katerega starost je nižja od starosti, ki jo predpisuje veljavna zakonodaja, ponudnik ne bo sprejemal in obdeloval nikakršnih osebnih podatkov, ki zadevajo le-tega. Prav tako ponudnik ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, tretji osebi; izjema so starši oziroma skrbniki. Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, škodljivih za otroke.
7. Odveza odgovornosti
(1) Vsebino, objavljeno na spletni strani ponudnika, je dovoljeno uporabljati in reproducirati le v nekomercialne namene, pri čemer pa je potrebno ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah.
(2) Ponudnik zagotavlja kar najbolj ažurno in natančno vsebino svojih spletnih strani. Ponudnik ni odgovoren za občasno nedelovanje strani ter nezmožnosti dostopa do informacij na teh spletnih straneh ter njihove uporabe. Ponudnik ne odgovarja za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom preselili s te spletne strani, zato uporabnikom priporoča da svojo programsko opremo ustrezno zavarujejo pred virusi pred morebitnim prenosom s te spletne strani.
(3) Uporabniki uporabljajo vso objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnike napoti na druge strani svetovnega spleta in ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.
(4) Ponudnik ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh ponudnika ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
(5) Ponudnik ima možnost odstopa od pogodbe le če so podani pogoji za bistveno zmoto v skladu z določili OZ. Kot bistvena zmota se šteje zmota v bistvenih lastnostih izdelka in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih ponudnik v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.
(6) Ponudnik ni odgovoren za vsebino mnenj o izdelkih, ki jih napišejo obiskovalci. Ponudnik pred objavo pregleda mnenja in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča ali žaljiva. Ponudnik ni odgovoren za informacije v mnenjih in ne sprejema nikakršne odgovornosti, ki bi izvirala iz informacij v mnenjih.
(7) Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb pogojev poslovanja kadarkoli in brez predhodnega opozorila.
8. Pritožbe in spori
(1) Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže na telefonsko številko 02 616 50 31 ali po elektronski pošti [email protected]. Kupec odda pritožbo preko spletne strani www.moemax.si/kontakt. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
(2) Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da kupec ne sproži spora pred sodiščem. Zato si ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno oz. z izvensodno poravnavo, če pa to ne bi bilo možno, bo spore reševalo stvarno sodišče na območju, kjer ima kupec stalno ali začasno prebivališče.
9. Izvensodno reševanje potrošniških sporov
(1) Ponudnik ne priznava nobenega od izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
(2) Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov se nahaja na tej povezavi. Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.
10. Končne določbe
(1) Vsakokrat veljavni Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.moemax.si/c/agb.
(2) Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih Splošnih pogojev poslovanja, nastale zaradi spremenjene poslovne politike ponudnika ali veljavne zakonodaje.
(3) Besedilo pogodbe bo shranjeno in naknadno kupcu ne bo dosegljivo.
(4) Splošni pogoji stopijo v veljavo z 26.1.2023 in se uporabljajo do njihove spremembe.

Obvestila za medije

Želite avtomatsko prejemati naša aktualna obvestila za medije po e-pošti? Potem se prijavite na naša obvestila za medije.
Vsa polja, ki so označena z zvezdico (*), so obvezna
S klikom na "Prijava na e-novice" soglašam, da bom po e-pošti redno prejemal/a e-novice LES-MMS d.o.o. ("mömax") z aktualnimi obvestili za medije. Prijavo na e-novice lahko v prihodnosti kadarkoli prekličeš. Podrobnosti o prejemu e-novic in varstvu podatkov najdeš na spletni strani mömax pod zavihkom .
© 2024 mömax・Jurčkova cesta 222, 1000 Ljubljana
logo